Werkwijze

Ik ben me ervan bewust dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om over persoonlijke aangelegenheden te praten.  Daarom zorg ik er altijd voor dat ik een
veilige omgeving creëer.  Het is belangrijk om een coaching te kunnen bieden waarbij de hulpvraag zo goed mogelijk geformuleerd en beantwoord wordt.

 

Eerst maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.  Daarna plannen we vervolggesprekken in waarbij de begeleiding en ondersteuning deskundig, respectvol, persoonlijk en vertrouwelijk zal verlopen.