Annulering

Van u wordt verwacht dat u gemaakte afspraken nakomt.  Mocht dit onverhoopt echt niet lukken, dan dient u ons hiervan uiterlijk 1 werkdag (24 uur) voor de afspraak te berichten en een nieuwe afspraak  te maken.  Binnen deze termijn bent u gehouden om de kostprijs voor de gemiste sessie te voldoen.  Dit geldt niet onbeperkt.  Vanaf 3 wijzigingen, al dan niet opeenvolgend, zullen er extra kosten in rekening gebracht worden.